Általános szerződési feltételek

Az Általános Szolgáltatási Feltételek ("ÁSZF") tartalmazzák a szolgáltató által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.
Szolgáltató adatai:
Weboldal üzemeltető: Eventmax Rendezvény- Róka Adrienne 2481 Velence, Panoráma út 2. 52976481, 69294882-1-41A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@miniszendvics.hu Cégjegyzékszáma:52976481Adószáma:69294882-1-41 Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Telefonszáma: +36709462422 Békéltető testület elérhetősége: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310. bekelteto.testulet@bkik.hu Telefon: 06 (1) 488 21 31A szerződés nyelve: magyar
Kiszolgáló azonosító CH - 170.3.036.124-0, székhely Badenerstrasse 47, 8004 Zurich, Switzerland Partner hidegkonyha üzemeltető: Rosso Corso Korlátolt Felelősségű Társaság 1036 Bp., Bécsi út 367. 24841928-2-41, 01-09185324
Alapvető rendelkezések
  • A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzatértelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári TörvénykönyvrőlFulfillment szolgáltatás webshopok számára szóló 2013. évi V. törvény ("Ptk.") és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások,valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályokkötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre
  • Az online katalógusban megjelenített termékek megrendelhetők.A weboldalon részletesen feltüntetésre kerül a termék leírása és fotója (képe).A Miniszendvics.hu weboldalon lévő fotók saját készítésűek, mintaként szolgálnak, a díszítések évszaktól függően eltérhetnek. A fotókat korábbi rendeléseinkről késztettük. Profi fotós segítségét nem kértük, hogy valósághű ábrázolást tudjunk mutatni a szendvicsekről, hidegtálakról, és egyéb hidegkonyhai termékeinkről.Az áru csomagolását és kiszállítását a Miniszendvcs.hu a Megrendelő/Vevő költségére végzi. A szállítás pontosságáért garanciát nem tudunk vállalni, rajtunk kívül álló okok miatt is bekövetkezhet nem várt esemény (pl: közlekedési lezárás, időjárási viszontagság, stb.) Ebből eredendően késés miatt kártérítési igényre nem lehet igényt tartani.
Rendelés menete, feldolgozása
  • A rendeléseket legkésőbb a kívánt szállítási idő előtti napon 12 óráig van lehetőség leadni. Ezután nem garantált, hogy feltudjuk venni a rendelést, de mindent megteszünk, hogy tudjuk teljesíteni azt. Rendeléseket itt, a www.miniszendvics.hu weboldalon keresztül lehet leadni. A kiválasztott termékeket a virtuális kosárhoz kell hozzáadni, beállítani a termékek kívánt darabszámát. Majd a kifizetés gombra kattintás után pár alapadat megadása szükséges (név, szállítási cím számlázási adatok stb.), az utolsó oldalra érve a "megjegyzés" rovatba lehet feltüntetni a szállítás kért napját, idejét. Itt lehet egyéb kéréseket is megadni. Telefonon nincs lehetőségünk rendelést leadni, kizárólag az online felületünkön írásban szükséges azt elküldeni az info@miniszendvics.hu email címre, vagy automatikusan az oldalon keresztül. Minden rendelést írásban 24 órán belül igazolunk vissza, amit megelőz egy automata e-mail. Ezt még ne tekintse visszaigazolásnak, ez csupán egy tájékoztatás, hogy sikeresen elküldte a rendelést hozzánk, ennek az e-mailnek a tárgya: Miniszendvics.hu oldalon rendelését fogadtuk."  Az általunk felvett rendeléseket írásban igazoljuk vissza, és ezzel egy időben megküldjük a megrendelőlapját, egy Word dokumentum formájában. Ez a dokumentum tartalmazza az összes adatot, amit megadott, a rendelt termékeket, fizetendő végösszeget, és a kifizetés formáját.
A megrendelt termék fizetésének módja
A rendeléseket lehetőség van készpénzben kiegyenlíteni a futárnál, átvételkor. Kérés esetén átutalással is lehet fizetni, ebben az esetben egy díjbekérőt küldünk a visszaigazolással együtt, és az alapján kérjük az utalást teljesíteni. Bankkártyás fizetési módra is lehetőség van, a visszaigazolás után, amennyiben ez a fizetési mód került feltüntetésre.
Átvételi és szállítási információk
  • Termékeinket Budapestre és Pest megyébe szállítjuk. Egyéb kéréseket ügyfélszolgálatunkkal egyeztetni szükséges.A termékek házhozszállítása saját futárral történik Pest megyén belül.Az év minden napján szállítunk reggel 6 órától, hétfőtől péntekig 18 óráig, szombaton 15 óráig, vasárnap 12 óráig. Ünnepnapokon, munkaszüneti napokon reggel 6 óra és 12 óra közöttre kérhető a szállítás. Egy órás idősávot szükséges megadni a szállítási idő megjelölésénél.
Szavatossági és elállási jogok
  • A szolgáltató hibás teljesítése esetén (a termékek minőségi vagy mennyiségi hibája) érvényesítheti a szavatossági igényét. A vásárló kérheti a kijavítást, vagy igényelheti a termékek kicserélését, ha a hiba valóban fennáll. A vásárló köteles az észlelt hibát legkésőbb a termékek átvételekor jelezni a szolgáltatónak. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.A termék elfogyasztása után szavatossági jogot nem lehet érvényesíteni a termék jellegéből fakadóan.
Elállási jog
  • Vásárlót elállási jog nem illeti meg Szolgáltatóval szemben, tekintettel arra, hogy a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés d) pontja szerint nem illeti meg a fogyasztót az elállási jog a romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző, illetve egyedileg gyártatott termék tekintetében. A weboldalon ilyen jellegű termékek megvásárlására van lehetőség, így azok esetében elállásra nincs lehetősége a Vásárlónak. A teljes vételár fizetendő rendelés lemondása esetén is.
A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény), valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.A webáruház oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével elfogadja a Miniszendvics.hu általános szerződési feltételeit, továbbá adatkezelési elveit, amit részletesen az adatvédelmi szabályzatban is megtalál.


Ha bármilyen kérdésed van, fordulj ügyfélszolgálatunkhoz: Miniszendvics.hu


Frissítve: 2023 január